جهت دریافت کاتالوگ محصولات بیندار گالپرتی ایتالیا BINDA GALPERTI روی لینک کلیک نمایید.

فروش فلنج بیندا گالپرتی BINDA GALPERTI

درباره شرکت تولید فلنج بیندا گالپرتی BINDA GALPERTI

شرکت فلنج سازی بیندا گالپرتی BINDA GALPERTI FLANGE از سال 1964، BINDA & GALPERTI S.r.l در ساخت فلنج های فورج و قطعات فورج فعالیت دارد . 


منبع : وبسایت www.officinebindaegalperti.com