استاد بولت چیست؟

استاد بولت در واقع یک مفتول رزوه شده یا همان پیچ متری می باشد که در سایزهای مختلف بنا به تقاضای کارفرمایان محترم بریده می شود . استاد بولت از لحاظ نوع رزوه به دو نوع میلیمتر و اینچی تقسیم می شوند که نوع اینچی ان از کاربرد فراوانی برخوردار است. استاد بولت نوع سختی این پیچ ها شامل گریدهای زیر می باشد .

…/ B7 /B7M /B8 / B8M / L7 / L7M / B5 / B6 / 8.8 / 10.9


مفتولهای مورد استفاده در استاد بولتها شامل مفتول M 040 و CK45 ، استیل ، استیل نسوز و ... می باشد که با سخت کاری های متفاوت تولید میشوند .

استانداردهای استاد بولت شامل موراد زیر می باشد : stud bolt چیست
استاندارد DIN :
… /DIN 835 / DIN 938 / DIN 939 / DIN 940 / DIN 975 / DIN 976 / DIN 2510
استاندارد NMG :

… /NMG150 / NMG 151 / NMG 154 / NMG 155
استاندارد ASTM :


Showcase your APP with Glend

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting indus orem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the when an own.

* Available on iPhone, iPad & all Android devices

  • پیچ شش گوش
  • استاد بولت
  • پیچ آلن
  • بولت صفحه ستون(انکر بولت)
  • پیچ سرخزینه
  • یو بولت U BOLT
  • رول بولت
  • پیچ خودکار
  • پیچ تیT
  • پیچ استیل