دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn

 

مصارف لوله درزدار


مورد مصرف لوله درزدار عموما در سیالات فشار پایین و یا در سایز های بالا (از "24 اینچ به بالا) میباشد .

پترو تجهیز کاسپین واردکننده تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی لوله های درزدار را به سه روش وارد و یا تولید مینماید که در زیر با تصویر مشخص شده است :


                  

لوله درز مخفی ERW PIPE         لوله درز جوشی بصورت اسپیرال SAW PIPE       لوله درز ماهیچه ای مستقیم EFW


معرفی به ترتیب تصاویر (از راست به چپ)


1 - لوله درز مخفی ERW

2 - لوله درزجوشی به صورت اسپیرال SAW 

3 - لوله درز ماهیچه ای EFW

Applicable Specification 
Line Pipes -
API 5L Line Pipe 
(Grade B X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80) 
BS 3602 Steel Pipe and Tubes for Pressure Proposes Carbon Steel: High Duties. 
DIN 17172 Stahlrohre fur Fernleitungen fur brennbare Flussingkeiten und Gase( Pipe for cross country pipelines for flammable liquid and gas) 
ISO 3183 Petroleum and Natural Gas Industries – Steel Pipe for Pipelines- 
DNV OS-F101 Submarine Pipeline Systems (Applicable Design Code) 

Pipe for General Uses - 
ASTM A134 Electric Fusion-(Arc) Welded Steel Plate Pipe 
ASTM A139 Electric Fusion-(Arc) Welded Steel Pipe 
ASTM A155 Electric Fusion Welded Steel Pipe for High Temperature Service 
ASTM A671 Electric Fusion Welded Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperature 
ASTM A672 Electric Fusion Welded Steel Pipe for High-Pressure Service and Moderate Temperatures 
BS 3601 Steel Pipe and Tubes for Pressure Proposes Carbon Steel:Ordinary Duties 
DIN 1626 Geschweisste Stahlrohre; Technische Liefebedingungen; (Fusion Welded Steel Pipe;Technical Specification) 
JIS G3457 Electric Arc-Welded Steel Pipe 

 Structural Pipe -
ASTM A252 Welded Pipe Pile 
JIS G3444 Carbon Steel Pipe for General Structural Purposes 
JIS A5525 Steel Pipe Pile 
API 2B Fabricated Structural Steel Pipe                          


 

برندهای لوله موجود پترو تجهیز کاسپین :

لوله sumitomo pipeلوله interpipeلوله tubos pipeلوله nippon pipeلوله arcelor mittal pipe

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn