دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnnفروش انواع لوله چدنی


فروش لوله چدنی
لوله هاي چدني که در سيستم لوله کشي فاضلاب به کار مي رود: 
الف) سرتوپي (يک سرتوپي – دو سرتوپي) 
ب) دو سر تخت 
نکته : لوله هاي چدني با سرتوپي و سرتخت به ترتيب لوله هاي بوشن دار و بدون بوشن نيز ناميده مي شوند . مزاياي لوله هاي چدني 
1- در برابر فشار وارده به جداره هاي خارجي داراي مقاومت و استحکام خوبي هستند . 
2- فرسودگي اين لوله ها کمتر از لوله هاي فلزي است . 
3- مي توان براحتي از دستگاه تراکم هوا جهت باز کردن و رفع گرفتگي لوله استفاده نمود . 
4- قيمت لوله چدني نسبت به لوله فولادي ارزانتر است . 
معايب لوله هاي چدني 
1- نصب لوله چدني نسبت به لوله آهني کنتدتر انجام مي شود . 
2- لوله هاي چدني به علت تاثير مواد شيميايي موجود در فاضلاب زنگ مي زنند و جلوگيري از زنگ زدگي آنها ميسر نمي باشد . 
3- داشتن وزن زياد قطعات و کثر اتصالات و در نتيجه زياد پيوند از معايب ديگر لوله هاي چدني مي باشد . 
مقايسه لوله چدني توپي دار و سر تخت : 
1- قابليت تحمل فشار لوله هاي سرتخت بيشتر است . 
2- لوله هاي سر تخت به دليل نداشتن مادگي و لبه هاي قيطاني و وزن و ضخامت کمتر و نوع پيوند کاربرد بيشتري دارند . 
3- لوله هاي سرتخت به دليل خاصيت الاستيکي نوع پيوند آن تغيير حرارت بيشتري را نسبت به لوله هاي ديگر تحمل مي کند . 

نکته :‌در اتصالات چدني دو نوع تبديل کاهنده (تخفيفية) و تبديل افزاينده در اندازه هاي تبديلي متنوع وجود دارد که بر حسب جهت توپي سر وصاله ،‌اگر قطر توپي بزرگتر از لوله باشد تبديل فزاينده و در غير اين صورت کاهنده خواهد بود . 
افست يا دو خم 
در تغيير امتداد لوله هاي افقي و قائم سيستم لوله کشي فاضلاب به کار مي رود وبا مقادير انحراف مختلف توليد مي شوند . 
نکته : براي محاسبه خم 45 درجه بايستي از روابط زير استفاده کرد . 
طريقه اتصال لوله هاي چدني 
اتصال لوله هاي چدني توپي دار با استفاده از کنف و سرب انجام مي گيرد و اتصال لوله هاي چدني دو سر تخت به کمک واشر لاستيکي و بست مخصوص انجام مي شود. 
روش اتصال لوله هاي چدني توپ دار : 
1- ابتدا بايستي بدنه لوله واتصالات از نظر سالم بودن تست شود و نحوه آزمايش از طريق زدن ضربات آرام چکش امکان پذير است . چنانچه لوله شکسته باشد يا حتي داراي ترک مويي حزيي باشد صداي ضربات به صورت بم که اصطلاحاً صداي «مرده چدن» نام دارد شنيده مي شود . 
نکته : صداي برخاسته از برخورد ضبات چکش به لوله سالم طنين دار مي باشد و همژنين قسمت مادگي بايستي در جهت جريان قرار گيرد . 
2- پس از اينکه لوله ها در يک امتداد به صورت هم محور در داخل يکديگر قرار داده شدند کنف مخصوص بايستي با استفاده از قلم و چکش در طوقه مطابق شکل متراکم شود . 
لازم به ذکر است کنف مورد استفاده به دو روش دو رشته اي و سه رشته اي بافته مي شود و کنف بافته شده بايستي متناسب با قطر لوله هاي اتصالي بوده و فضاي بين نر و مادگي را تا عمق 5/2 سانتي متري لبه مادگي پر نمايد . 
3- سرب مذاب که قبلاً توسط چراغ کوره اي يا کوزه ذوب تهيه شده با ملاقه مطابق شکل داخل طوقه ريخته مي شود . چنانچه محل پيوند به صورت کاملاً عمودي و سرتوپي رو به بالا باشد نيازي به کمربند سرب ريزي نيست اما اگر محل پيوند افقي يا مايل يا سرتوپي رو به پايين باشد استفاده از کمربند سرب ريزي ضروري است و بايد با استفاده از کمربندهاي نخ سوز يا لاستيکي يا فلزي يا گل رس با ايجاد مسير سرب ريزي عمل سرب ريزي را انجام داد . 
4- بعد از تمام مراحل فوق وقتي سرب سرد شد آن را بايد با استفاده از قلم سرب کوبي و چکش به طور آهسته کوبيد تا مواد لازم حتي الامکان به داخل اتصال برود . 
روش اتصال لوله هاي چدني سر تخت : 
1- ابتدا بايد واشر لاستيکي را از طوقه فولادي خارج کرده و سالم بودن آن را بررسي نمود . 
2- واشر لاستيکي را در انتهاي قطعه اول لوله مورد اتصال قرار داده به طوريکه رگه برجسته مياني واشر به لبه انتهايي لوله مماس باشد . 
3- قسمت آزاد واشر لاستيکي را به پايين برگردانده تا رگه برجسته مياني روي لبه انتهايي لوله قرار گيرد . 
4- قطعه دوم مورد اتصال را وارد واشر لاستيکي نموده به طوريکه لبه آن روي رگه برجسته مياني قرار گيرد . سپس بايد قسمت برگردانيده شده واشر را به حالت اول خود درآورد . 
5- بست نگهدارنده فولادي را باز رده جهت سهولت بسته شدن سطح داخلي آن را کمي چرب نموده و طوقه را در محل خود و بر روي واشر لاستيکي قرار داده و پيچها را در محل خود بايد بتدريج سفت نمود . 

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn