دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnnاکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator


اکچوئيتور يا عمل کننده در يک لوپ کنترلي به صورت ساده به ابزار اطلاق میشود که یکی از صورتهای انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل ميکند و باعث اعمال نيرو ميشود به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژي را تبديل به حرکت دورانی یا طولی ميکند.
در کنترل ولو یا شیر کنترل شما برای به حرکت در آوردن ساقه ولو و باز و بسته کردن آن به صورت خودکار و از راه دور از طریق یک لوپ کنترل نیاز به یکی از انواع این عمل کننده ها خواهیم داشت . برای نمونه رایجترین نوع عمل کننده یا اکچوئیتور پنوماتیک و از نوع دیافراگمی است که از قدیمی ترین ، ساده ترین و ایمن ترین نمونه های اکچوئیتور بوده و انرژی پنوماتیک ناشی از پالس هوائی که معمولا 3 تا 15 psi است را با هدایت پشت دیافراگم به حرکت طولی برای باز و بسته کردن گلاب ولو یا شیرهائی با این مکانیزم تبدیل میکند.

اکچیتور

از دیگر نمونه های عمل کنندهای پنوماتیکی میتوان به مدلهای روتاری یا گردنده برای کنترل ولوهائی با محور گردنده برای مثال شیر پروانه ای یا توپی نام برد . عمل کننده های پیستونی نیوماتیکی نیز گونه از از عمل کنند های پنوماتیکی مشابه به دیافراگمی میباشند .

اکچیتور پنوماتیک


در نمونه های دیگر شاهد استفاده از عمل کننده های الکتریکی و موتوری هستیم که با برق مستقیم یا متناوب تک فاز یا سه فاز و به کمک جعبه دنده طراحی شده انرژی الکتریکی را به دورانی با گشتاور متناسب و تحت زاویه ای که برای باز و بسته کردن ولو نیاز میباشد تبدیل میکند . عمل کننده های الکتریکی بسته به فیدبکی که از وضعیت باز وبسته بودن ولو میگیرند و مکانیزم طراحی میتوانند حالت های باز یا بستۀ تنها یا شرایط بینابین آن مورد استفاده قرار گیرند .در نمونه های باز و بسته از دو لیمیت سوئیچ برای کنترل موقعیت باز و بسته و جلوگیری از فشار بیش از حد به ولو استفاده میکنند و در نمونه های تدریجی از فیدبکی که از یک پوزیشنر پتانسیومتری میگرند میتوانند کنترل صحیحی بر موقعیت والو داشته باشند .actutor                                                     اکپیتور برقی

 

منبع : http://abzaran.com

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn