دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn

 لیست قیمتفلنج عینکی FLANGE 8 fig

برندهای موجود انبار : ST , VIRAJ FAD  , MELESI , NICOLA GALPERTI , BINDA GALPERTI , ULMA

متریال های موجود انبار : ASTM A105 , A516 GR.70 , A182 GR.F316 , 316 L ,A182 GR.F304 , 304 L , A182 GR.F 321 , 321 H , LF2 , F56 , F11

 

SPECTACLE BLIND FLANGE CL150# ASTM A105
قیمت  سایز(Inch/اینچ )
Description مشخصات  ردیف
 Call   "1/2 Spectacle blind Flange ,  Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  1
 Call   "3/4 Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  2
 Call   "1 Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  3
 Call   "1-1/2  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  4
 Call   "2  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  5
 Call   "2-1/2  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  6
 Call   "3  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  7
 Call   "4  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  8
 Call   "5
Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  9
 Call   "6  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  10
 Call   "8  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  11
 Call   "10  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  12
 Call   "12  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  13
 Call   "14  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  14
 Call   "16  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  15
 Call   "18  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  16
 Call   "20  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  17
 Call   "22  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  18
 Call   "24  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  19
 Call   "26  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  20
 Call 

 "28

 Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  21
 Call   "30  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  22
 Call   "32  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  23
 Call   "34  Spectacle blind Flange , Cl 150 lb#   فلنج عینکی کلاس 150 پوند  24

SPECTACLE BLIND FLANGE CL300# ASTM A105
قیمت  سایز(Inch/اینچ )
Description مشخصات  ردیف
 Call   "1/2 Spectacle blind Flange ,  Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  1
 Call   "3/4 Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  2
 Call   "1 Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  3
 Call   "1-1/2  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  4
 Call   "2  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  5
 Call   "2-1/2  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  6
 Call   "3  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  7
 Call   "4  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  8
 Call   "5
Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  9
 Call   "6  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  10
 Call   "8  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  11
 Call   "10  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  12
 Call   "12  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  13
 Call   "14  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  14
 Call   "16  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  15
 Call   "18  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  16
 Call   "20  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  17
 Call   "22  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  18
 Call   "24  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  19
 Call   "26  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  20
 Call 

 "28

 Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  21
 Call   "30  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  22
 Call   "32  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  23
 Call   "34  Spectacle blind Flange , Cl 300 lb#   فلنج عینکی کلاس 300 پوند  24

SPECTACLE BLIND FLANGE CL600# ASTM A105
قیمت  سایز(Inch/اینچ )
Description مشخصات  ردیف
 Call   "1/2 Spectacle blind Flange ,  Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  1
 Call   "3/4 Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  2
 Call   "1 Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  3
 Call   "1-1/2  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  4
 Call   "2  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  5
 Call   "2-1/2  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  6
 Call   "3  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  7
 Call   "4  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  8
 Call   "5
Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  9
 Call   "6  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  10
 Call   "8  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  11
 Call   "10  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  12
 Call   "12  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  13
 Call   "14  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  14
 Call   "16  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  15
 Call   "18  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  16
 Call   "20  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  17
 Call   "22  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  18
 Call   "24  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  19
 Call   "26  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  20
 Call 

 "28

 Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  21
 Call   "30  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  22
 Call   "32  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  23
 Call   "34  Spectacle blind Flange , Cl 600 lb#   فلنج عینکی کلاس 600 پوند  24


( جهت دریافت لیست قیمت فلنج عینکی از قسمت تماس سایت با کارشناسان فروش فلنج تماس حاصل فرمائید . )

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn